Kūdikis

Krikštynų pranešimai ir krikšto kortelių palinkėjimai

Viena iš svarbiausių kažkieno religinės kelionės dalių yra vieta, nuo kurios viskas prasideda. Tai teisinga, jo krikštas. Dalyvavimas tokiame renginyje yra viena iš ypatingiausių akimirkų, kurią galite patirti. Buvimas tuo metu, kai nuostabi būtybė priima Jėzų kaip savo Gelbėtoją, yra stulbinančios kelionės pradžia. Tačiau tokiomis progomis tikimasi, kad turite paruoštų norų, nesvarbu, ar tai būtų vaikas, ar tėvas, ar kas nors. Kažkam palinkėti yra pats tiesiausias būdas išreikšti savo jausmus, tiesiogine prasme pasakyti juos kitam asmeniui. Bet jei esate panašus į bet kurį kitą normalų žmogų, neturite laiko atsisėsti ir pradėti galvoti apie norus. Jūs turite paruošti savo aprangą ir visa tai. Bet nesijaudink, brangiausias mano draugas, nes mes jau padarėme visus nešvarius darbus tau! Taigi čia yra geriausi krikšto norai internete!

Unikalūs krikštynų pranešimai ir krikšto norai

 • Tai tikrai diena, kurią reikia prisiminti. Tegul Viešpats yra maloningas šiam jaunam angelui likusį amžinybę.
 • Tegul Dievo meilė ir malonė visada būna su tuo vaiku. Sveikiname šią nepaprastą dieną!
 • Jaučiuosi palaiminta, kad galiu dalyvauti tokioje proga kaip ši. Mūsų Viešpats turi pakankamai meilės visiems savo vaikams, todėl aš džiaugiuosi matydamas, kad mūsų bendruomenė auga!
 • Šiandien minima šio vaiko dvasinės kelionės pradžios diena. Tegul Dievas duos visus savo palaiminimus tam mielam vaikui.
 • Aš nuoširdžiausias noras tam mažam vaikui, kad augant viskas vyktų jo naudai ir kad jis turėtų mūsų malonių valdovų palaiminimų!
 • Šiandien gegužė gali būti nepamirštama proga kiekvienam iš mūsų. Nes tai yra diena, kai maloniausias vaikas pasaulyje prisijungia prie mūsų jaukios krikščionių bendruomenės!
 • Tegul mūsų malonusis Viešpats yra pagrindinė šviesa šio mielo vaiko gyvenime! Aš negaliu išreikšti, kaip džiaugiuosi galėdamas dalyvauti tokios dvasinės kelionės pradžioje.
 • Norėčiau palinkėti, kad šiam kūdikiui būtų pačios nuostabiausios krikštynos, kokios tik buvo padarytos. Nes su tokiais nuostabiais tėvais tas vaikas nusipelno tik geriausio.
 • Tegu ši diena atneša nesibaigiančią ramybę ir džiaugsmą to saldaus angelo šeimai. Laimingos krikštynos!
 • Tikrai nėra nieko geriau, nei saldaus angelo šypsena, pradedanti tokią nuostabią dvasinę kelionę. Jaučiuosi ekstazis, kad galėčiau dalyvauti tokioje proga!

Baptism message image

Krikšto palinkėjimai tėvams

 • Sveikinu jus su savo mažojo angelo krikštynomis. Tegu ši diena atneša amžiną laimę jūsų šeimai!
 • Sprendžiant iš tėvų, vaikas išaugs ir taps nuostabiu žmogumi. Aš negaliu laukti, kol būsiu ten, kai tai atsitiks. Sveikiname jūsų vaiko krikštynas!
 • Šia ypatinga proga labai tikiuosi, kad jūsų vaikas bus palaimintas mūsų Viešpaties, kad viskas jūsų gyvenime įvyktų nepriekaištingai.
 • Pats šio vaiko egzistavimas yra mūsų Viešpaties dovana, todėl šios krikštynos yra būdas parodyti, kad Jam dėkojame. Sveikiname!
 • Auginti vaiką krikščioniškoje visuomenėje nėra lengva. Jūs turite pateikti visus mūsų brangaus Viešpaties nustatytus principus. Tačiau ši ypatinga diena yra tarsi pasveikinimo vakarėlis naujame gyvenime, kurį nuo šiol gyvens šis vaikas. Krikščionių gyvenimas. Sveikiname!
 • Kūdikio krikštynos yra tokios pat svarbios, kaip ir diena tėvams, kai ji yra vaikui. Aš net negaliu įžvelgti laimės, kurią jūs dabar turite jausti. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad Dievas palaimins jūsų šeimą ramybe ir džiaugsmu. Sveikiname!
 • Ši diena žymi didžiulį etapą šio vaiko gyvenime. Tai diena, kai ji buvo priartinta prie Dievo, priėmus Jį į jo gyvenimą. Ir jei jūs leisite, jūs turite didžiuotis savimi, kaip tėvai. Sveikiname!
 • Kai jūsų mylimas vaikas bus pristatytas mūsų grakščiajam Viešpačiui, tegul palaimina jį nesibaigiančia laime ir ramybe. Sveikiname!
 • Jūs tikrai turėtumėte didžiuotis kaip tėvai. Jūsų vaikas dabar yra kažko, daug didesnio už bet kurį iš mūsų, dalis. Ji tapo krikščioniškosios bendruomenės dalimi, ir aš džiaugiuosi, kad sveikinu ją kartu su mumis kaip savo broliu / seserimi. Sveikiname!

Christening and Baptism Message Card: Congratulations on the Christening of your sweet little angel. May this day bring everlasting happiness to your family!Christening and Baptism Message Card: May this day bring never-ending peace and joy to the family of that sweet angel. Happy Christening! Christening and Baptism Message Card: I feel blessed to be able to attend an occasion such as this one. Our Lord has enough love for all of His children, so I Christening and Baptism Message Card: On this special day and always may God look down on you, cherish you and keep you safely in his care.Krikštatėvių pranešimai iš krikštatėvių

 • Mielas vaikas, pažadu padaryti viską, kad įsitikinčiau, jog užaugai ir tapsi geriausiu žmogumi pasaulyje.
 • Mano mylimas vaikas, pažadu padėti jums išlaikyti jūsų tikėjimą augant, kad užtikrintumėte, jog tapsite geru krikščioniu, koks jūs turite būti. Geriausi linkėjimai jums.
 • Negaliu apibūdinti, kokia garbinga jaučiuosi būdama asmeniu, užtikrinančiu, kad šio vaiko tikėjimas išlieka nepakitęs ir visada nukreiptas į mūsų Viešpatį. Prisiekiu tau, mano brangus vaikas, kad būsiu geriausias krikštatėvis / motina, kokią tik gali įsivaizduoti.
 • Mielas vaikas, dangus gali tave bet kokiu būdu palaiminti, kad vieną dieną galėtum tapti žmogumi, kuriuo svajoji tapti. Ir pažadu jums, kaip jūsų krikštatėviui, kad padarysiu viską, kas mano galioje, kad jūsų svajonės išsipildytų.
 • Jūsų egzistavimas yra mūsų gyvenimo palaima, ir aš jaučiuosi garbė būti jūsų krikštatėviu. Nepaisant sunkumų, pažadu, kad visada būsiu čia dėl tavęs ir įsitikinsiu, kad tavo veide šypsena.
 • Mano mylimas vaikas, meldžiuosi, kad jūsų krikštynų diena reikštų ne tik jūsų dvasinės kelionės pradžią, bet ir viso ko gero, ką šis gyvenimas gali pasiūlyti, pradžią.
 • Mano brangus vaikas, norėčiau jums pažadėti, kad nesvarbu, kas atsitiks, tol, kol jūs gyvensite ir kvėpuojate, visada būsime jūsų labui, kad įsitikintumėte, jog išliksite ištikimi ir malonūs, kokie esate dabar, tokie, kokie esate dabar. kūdikis.
 • Ar šios krikštynos gali būti signalas, kad likęs gyvenimas bus palaimintas Jo malonės ir kad jus stebės Šventoji Dvasia.
 • Meldžiu, kad mūsų brangusis Viešpatie palaimins jus gyvenimu, kupinu laimės ir ramybės, ir šviesia ateitimi, kurios aš negaliu laukti, kad būsiu jos dalis.
 • Matote, kiekvieną dieną Viešpats suteikia mums priežastį švęsti ir jaustis palaimintiems. Šiandien ta priežastis yra jūsų krikštynos ir aš, būdamas krikštatėviu, negalėčiau jaustis labiau išdidus! Aš jums pažadu, kad visada būsiu šalia jūsų ir būsiu geriausias krikštatėvis, kokį tik mačiau šį pasaulį!

Christening and Baptism Message Card: May the love and grace of God always be with that child. Congratulations on this extraordinary day!

Biblijos eilutės apie Krikštą

 • „Ir aš jo nepažinojau. Bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man sakė:“ Kieno pamatysite nusileidžiančią Dvasią ir likusią ant jos, tas pats, kuris krikštijasi su Šventąja Dvasia “- Jonas 1:33
 • “Tomis dienomis nutiko, kad Jėzus kilęs iš Galilėjos Nazareto ir pakrikštytas Jonu Jordanijoje. Iš karto išėjęs iš vandens, jis pamatė, kaip dangus atsivėrė, ir dvasia kaip balandis nusileidžia ant jo. Tada iš dangaus pasigirdo balsas: “Tu esi mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš labai džiaugiuosi”. - Markas 1: 9–11
 • „Nes tiek daug jūsų, kurie esate pakrikštyti Kristumi, uždėjo ant Kristaus“. - Galatams 3:27
 • „Nes viena dvasia visi esame pakrikštyti į vieną kūną, nesvarbu, ar mes žydai, ar pagonys, ar esame vergai, ar laisvi; ir visi buvo priversti gerti į vieną Dvasią “. - 1 Korintiečiams 12:13
 • „Nes mes esame Dievo šedevras. Jis sukūrė mus iš naujo Kristuje Jėzuje, kad galėtume padaryti gerus dalykus, kuriuos Jis mums seniai planavo “. - Efeziečiams 2:10
 • Taigi eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami jas Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu: mokykite juos stebėti viską, ką tau liepiau. Ir štai, aš esu su jumis visada, net iki pasaulio pabaigos. Amen “. - Mato 28: 19-20
 • „Aš neturiu didesnio džiaugsmo, nei išgirsti, kaip mano vaikai eina tiesoje“. - 3 Jono 1: 4
 • “Jonas jiems visiems atsakė:“ Aš pakrikštau jus vandeniu. Bet tas, kuris galingesnis nei aš, ateisiu, kurio dirželių nesu vertas atsegti. Jis tave pakrikštys Šventąja Dvasia ir ugnimi. “- Luko 3:16
 • „Tegul Viešpats įsako savo angelui už tave, kad jis tau vadovautų visais tavo keliais“. - Psalmė 91:11
 • Kai visi žmonės buvo pakrikštyti, atsitiko taip, kad ir Jėzus buvo pakrikštytas ir melsdavosi, dangus buvo atidarytas. Šventoji Dvasia nusileido kūnu kaip balandis ir iš dangaus pasigirdo balsas. kuris tarė: “Tu esi mano mylimas Sūnus! Tavimi esu patenkintas. “ - Luko 3:21
 • Tada prisiminiau Viešpaties žodį, kurį jis pasakė: Jonas iš tikrųjų pakrikštijo vandeniu; bet tu būsi pakrikštytas Šventąja Dvasia “. - Apd 11:16
 • „Yra vienas kūnas ir viena Dvasia, lygiai kaip jūs buvote pašaukti į vieną viltį; vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas; vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris yra virš visų ir per visus ir visuose “. - Efeziečiams 4: 4-6
 • Šis vanduo simbolizuoja krikštą, kuris ir dabar tave gelbsti - ne nešvarumų pašalinimą iš kūno, bet aiškios sąžinės pažadą Dievui. Tai gelbsti jus per Jėzaus Kristaus prisikėlimą. “ - 1 Petras 3:21
 • „Kas tiki ir yra pakrikštytas, bus išgelbėtas“. - Markas 16:16
 • „Kas sveikina vaiką mano vardu, sveikina mane“. - Luko 9: 46–48.

Tau taip pat gali patikti...

Sekite:

  Neradote to, ko ieškojote?

  Skelbimas

  Naujausios žinutės

  • 10 būdų, kaip ją apakinti Valentino dieną
  • 10 unikalių būdų, kaip padaryti Valentino dieną jam ypatingą
  • Romantiškos Valentino dienos žinutės jai (merginai ar žmonai)